browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Psychologické poradenství

 

Bezpečný prostor:

Nabízím bezpečné místo pro to, abyste zde mohli otevřít jakákoliv pro vás důležitá témata. Abyste se v nerušeném čase na ně mohli zaměřit a pokusili jsme se hledat cesty k tomu, aby se vám s nimi lépe žilo a emočně vás nepřetěžovaly.

Místo, kde vás nebude nikdo odsuzovat, hodnotit ani vás nutit do řešení vaší situace.

Toto místo a čas můžete také využít k tomu, abyste znovu nalézali smysl  a radost ze života či se sami o sobě více dozvěděli.

 

Témata:

Častá témata, se kterými se lidé na poradnu obracejí se mohou týkat:

partnerského života (neshody a hádky, problematická komunikace, nevěry, rozvody a porozvodové uspořádání domácnosti, jak být spolu, aby nám bylo lépe ad.)

rodinného života (rodinné a mezigenerační problémy, rodinná tabu ad.)

osobního života (traumatické zážitky, pocity úzkosti, pocity méněcennosti, zatížení stresem, chování, které nám již nevyhovuje, ale neumíme se ho vzdát, jak nabýt v životě opět vyrovnanost a radost ad.)

ženská témata (období těhotenství, porodních zážitků a času po porodu)

Diskrétní jednání a respekt k jedinečnosti každého člověka považuji za základ mé práce.

 

Ceník:

hodina individuální konzultace trvající přibližně 60 minut: 500 Kč

hodina párové či rodinné terapie trvající přibližně 90 minut: 750 Kč

Pokud se jedná o párovou konzultaci, nejčastějšími účastníky jsou partneři. Mohou se zde ale také setkat jiné osoby, které mají potíže se domluvit či vyřešit některé spory na domácí půdě (rozdílné názory, hádky apod.) Mohou využít neutrální prostor poradny a třetí nezávislé osoby k tomu, aby se snažili nalézt řešení.

 

V případě neomluvené konzultace či zrušené později než 24 hodin předem je nutno uhradit polovinu částky konzultace. Konzultace v mimořádném termínu či místě je za příplatek.