browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Psychologické poradenství

Bezpečný prostor:

Nabízím bezpečné místo, abyste zde mohli otevřít jakákoliv pro vás důležitá témata. Témata, která vás trápí, která ostatním mohou připadat nedůležitá, nemáte je s kým sdílet či se za ně stydíte …

Nabízím bezpečné místo a ničím nerušený čas, ve kterém se na svá témata budete moci zaměřit, snažit se jim porozumět, přijmout je a hledat cesty, jak situaci změnit tak, aby se vám lépe žilo.

Místo, kde vás nebude nikdo odsuzovat, hodnotit ani vás nutit do řešení vaší situace.

Toto místo a čas můžete také využít k tomu, abyste znovu nalézali smysl  a radost ze života či se sami o sobě více dozvěděli.

Témata:

Častá témata, se kterými se lidé na poradnu obracejí se týkají:

osobního života – traumatické zážitky, pocity úzkosti, panické ataky, ztráta chuti do života,  pocity méněcennosti a malá sebedůvěra, zatížení stresem, nezvladatelné emoce, výbušnost a agresivita, závislostní chování- alkohol ad., ztráta “pevné půdy pod nohama”, “děje se mně něco, čemu vůbec nerozumím”, chování, které nám již nevyhovuje, ale neumíme ho změnit …

partnerského života – neshody a hádky, problematická komunikace, neschopnost se domluvit, nevěra, rozvod a porozvodové uspořádání domácnosti …

rodinného života – rodinné a mezigenerační problémy, rodinná tabu ….

ženská témata – období těhotenství, obavy z dalšího těhotenství, zpracování poporodních traumat …

Diskrétní jednání a respekt k jedinečnosti každého člověka a jeho cestě životem považuji za základ mé práce.

Ceník:

Individuální konzultace trvá obvykle 60 minut: 500 – 700 Kč. Cenu si můžete stanovit sami podle vašich finančních možností.

Párová (rodinná) terapie trvá obvykle 90 – 120 minut: 500 – 700 Kč / hod. Cenu si můžete určit sami podle vašich finančních možností.

Pokud se jedná o párovou konzultaci, nejčastějšími účastníky jsou partneři. Mohou se zde setkat také jiné osoby, které mají potíže se domluvit či vyřešit některé spory (rozdílné názory, problematické soužití, hádky apod.). Může jít například o rodiče a prarodiče, rodiče a děti… Můžete využít neutrální prostor poradny a třetí nezávislé osoby k tomu, abyste se snažili nalézt řešení.

V případě neomluvené konzultace či zrušené později než 24 hodin předem je nutno uhradit storno poplatek ve výši poloviny částky konzultace. Konzultace v mimořádném termínu či místě je za příplatek.

Pracuji převážně pouze s dospělými klienty.