browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Psychoterapie a poradenství

Bezpečný prostor:

Nabízím bezpečné místo, kde můžete otevřít jakákoliv pro vás důležitá témata. Témata, která vás trápí, mohou ostatním připadat nedůležitá, nemáte je s kým sdílet, můžete se za ně stydět, mohou vám připadat banální…

Nabízím bezpečné místo a ničím nerušený čas, ve kterém se na svá témata budete moci zaměřit, pokusíte se jim porozumět a budete hledat cesty, jak je přijmout, vidět je i z jiného úhlu pohledu a změnit situaci tak, aby jste se cítili  spokojenější.

Nabízím místo, kde vás nebude nikdo odsuzovat, hodnotit vás ani nutit do řešení vaší situace.

Toto místo a čas můžete také využít k tomu, abyste znovu nalézali smysl  a radost ze života, byli více sami sebou či se sami o sobě více dozvěděli. Vnímali sami sebe jakou součást širšího společenství a rodu.

Individuální terapie:

Častá témata, se kterými se lidé na poradnu obracejí:

osobní život – traumatické zážitky z jakéhokoliv období jejich života, pocity úzkosti, panické ataky, neodbytné myšlenky, ztráta chuti do života,  pocity méněcennosti a malá sebedůvěra, pocity osamělosti, zatížení stresem, ztráta “pevné půdy pod nohama”, “děje se mně něco, čemu vůbec nerozumím”…

psychosomatické potíže – fyzické potíže způsobené duševním stavem např.různé typy bolestí, bolesti hlavy, potíže trávícího traktu …

snížená kontrola chování – nezvladatelné emoce, plačtivost, výbušnost a agresivita, závislostní chování- alkohol ad., nerovnováha v přijímání potravy …

rodinný život – rodinné a mezigenerační problémy, soužití dvou generací v domě, rodinná tabu ….

ženská témata – období těhotenství, zpracování poporodních traumat, potrat či ztráta miminka, obavy z dalšího těhotenství …

po nemoci  – lidé hledající rovnováhu po prodělané těžké nemoci

Párová terapie

Nejčastější témata, se kterými lidé přicházejí jsou: neshody a hádky, problematická komunikace, neschopnost se domluvit, nevěra, potíže závislostního charakteru, rozvod a porozvodové uspořádání domácnosti …

Pokud se jedná o párovou konzultaci, nejčastějšími účastníky jsou partneři. Mohou se zde setkat také jiné osoby, které mají potíže se domluvit či vyřešit některé spory (rozdílné názory, problematické soužití, hádky apod.). Může jít například o rodiče a prarodiče, rodiče a děti, sourozenci… Můžete využít neutrální prostor poradny a třetí nezávislé osoby k tomu, abyste se snažili nalézt řešení.

Diskrétní jednání a respekt k jedinečnosti každého člověka a jeho cestě životem považuji za základ mé práce.