browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reflexní terapie duše

Reflexní terapii duše je terapeutická metoda, která propojuje reflexní terapii (tedy masáže plosek nohou) s emočním a duševním světem klienta.

Při terapii se klient nachází v hluboce uvolněném stavu na úrovni těla i mysli. Propojuje se zde použití metod pracujících s vědomím i podvědomím, konstelačními a regresními prvky. Zároveň působí terapeut na bolestivá místa na plosce nohy. Klient může získat přístup k emocím a informacím, hluboce uloženým a může lehčeji pochopit jejich propojení a význam. Dochází tím na uvolnění na psychické i fyzické rovině. Často jde o různé traumatické zážitky, potlačené emoce, nezpracované životní zážitky…

Reflexní terapie vychází z předpokladu, že prostřednictvím působení na určitá místa na ploskách nohou (nebo jiných míst na těle, kde jsou tyto body soustředěny, např. na rukou) můžeme příznivě ovlivňovat rovnováhu v organismu, v orgánech, i průtok životní energie tělem. Na ploskách nohou jsou umístěny reflexní plošky všech orgánů lidského těla, působením na ně můžeme ovlivňovat vnitřní orgány i pohybový aparát.