browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O mně

Vzdělání:

Jednooborové studium psychologie na filosofické fakultě Univerzity  Palackého v Olomouci. Rigorózní zkouška UP v Olomouci.

Praxe:

Personální psychologie

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy a drogovou problematiku

Soukromá psychologická praxe

Výcviky a kurzy:

Satiterapie – čtyřletý psychoterapeutický výcvik. Satiterapie vede ke všímavému prožívání, na jehož základě klient sám dochází k poznání, které je pro něj léčivé

Maitri dýchání – certifikovaná facilitátorka maitri dýchání, dvouletý výcvik. Jde o techniku zpřístupňující rozšířené stavy vědomí pro vnitřní rozvoj a léčení. Pracuje s neverbální tělovou pamětí, energeticky pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni a často vede k léčení fyzických i psychických traumat

Star Gate – program zaměřený na psychospirituální rozvoj a práci s mimořádnými stavy vědomí

Focusing, Techniky průzkumu psychotopu a satiterapeutických intervencí, Psychodrama, sociodrama a satidrama

Práce s krizí a tělem, Krize a krizová intervence u lidí se speciálními potřebami

Diagnostická metoda Barvy života

Reflexní terapie duše a Reflexní terapie