browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O mně

Vzdělání:

Jednooborové studium psychologie na filosofické fakultě Univerzity  Palackého v Olomouci. Rigorózní zkouška UP v Olomouci.

Praxe:

Soukromá psychologická praxe 

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy a drogovou problematiku

Personální psychologie

Výcviky a kurzy:

NEPT– neuroenergetická práce s tělem, tříletý terapeutický výcvik. Spojuje principy přístupu Somatic Experiencing, kraniosakrální biodynamiky a neuroenergetické medicíny. Přístup je zaměřený na práci s traumaty a jejich léčení. Jedná se o jemnou specifickou práci s nervovým systémem, která je založená na uvědomování si vlastního těla, prožívání i myšlenek, díky kterému dochází k většímu porozumění sebe samé, což vede k obnovování pocitu bezpečí a sebeléčení.

Satiterapiečtyřletý psychoterapeutický výcvik. Satiterapie vede ke všímavému prožívání, na jehož základě klient sám dochází k poznání, které je pro něj léčivé. Tyto změny se dějí také na základě konkretizace problémů, jejich pojmenování, nacházení souladu mezi prožíváním, věděním a jednáním a následné integraci

Maitri dýchání – dvouletý výcvik, jsem certifikovaná facilitátorka Maitri dýchání. Jde o techniku zpřístupňující rozšířené stavy vědomí, které vedou k hlubokému vnitřnímu léčení, sebepoznání a laskavosti k sobě samému. Pracuje s neverbální tělovou pamětí, energeticky pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni a často vede k léčení fyzických i psychických traumat

Star Gate – roční program zaměřený na psychospirituální rozvoj a práci s mimořádnými stavy vědomí

Focusing, Techniky průzkumu psychotopu a satiterapeutických intervencí, Psychodrama, sociodrama a satidrama

Práce s krizí a tělem, Krize a krizová intervence u lidí se speciálními potřebami

Reflexní terapie duše a Reflexní terapie