browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Maitri dýchání

Maitri dýchání je proces, díky kterému můžeme nabývat větší sebedůvěru v nás samé i životní cestu, po níž jsme se vydali. Stáváme se sami k sobě laskavějšími a je zdrojem velkého sebepoznání. Pomáhá uzdravovat naše emocionální traumata.

Jedná se o metodu, při které se pracuje s dechem, hudbou, bylinami a léčivým dotekem. Dochází při ní k rozšiřování vědomí bezpečným způsobem. Prostor, ve kterém Maitri probíhá je uzpůsoben tak, aby se dýchající cítil co nejbezpečněji, aby se mohl odevzdat objevování hlubin sebe sama. Vše, co se během dýchání objevuje, včetně pláče, hněvu, zloby, smíchu…je zde přijímáno a díky možnosti prožít bezpečně tyto stavy dochází k očistným a léčivým procesům v těle, mysli i na emoční rovině. Při této práci se můžete setkat s některými osobními i rodovými tématy, nezpracovanými zážitky z vašeho života, zážitky vlastního porodu a doby poporodní, i s něčím, co přesahuje běžné vnímání jako setkání s archetypálními bytostmi… může se vynořit cokoliv na co je člověk připravený a i nepříjemné stavy se může naučit přijmout s laskavostí k sobě samému, obejmout je v sobě a přijmout, čímž jim dá nový potenciál.

Maitri dýchání má společný základ s holotropním dýcháním, jeho zakladatelé, Jeanne Prevatt (Jyoti) a Russell D. Park v 80. letech spolupracovali se Stanislavem Grofem a Christinou Grof, kteří holotropní dýchání objevili. Maitri dýchání využívá více prvků, které ke svému léčení používají původních národy, a které se Jyoti při svých pobytech u nich naučila. Jedná se např. o práci se světelným kruhem, bylinami, oltářem, bubnováním. Využívá se také jemnohmotné úrovně práce s energií klienta, a také práce mediumistického kanálu, kdy se facilitátor může stát nástrojem pro transformaci energií v poli dýchajícího, což přináší další úroveň léčivého potenciálu.

Dýchání probíhá ve skupinové či v individuální formě. Při skupinové práci trvá setkání celý den, v individuální formě přibližně 5 hodin. Cena je stanovena v závislosti na počtu účastníků a místě konání dodatečně.

Pokud vás tato možnost sebeobjevování a sebeuzdravování oslovuje, napište a poskytnu vám bližší informace.